Picture

 

 

Picture

 

 

Picture

 

 

Picture

 

 

Piano 신상우 Violin 엄지영 Cello 허윤정

너희 천부께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐 (누가복음 11: 13)

성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할 수 없느니라. (고린도전서 12:3)

 

 

 

Picture

 

 

Picture

 

 

 

Picture

 

 

Picture